Historie obce

II. světová válka

Poprvé v roce 1942 přichází ves Kobylnice do přímého styku s německými vojáky. Již v zimě roku 1941 byly vyklízeny všechny větší budovy v sousední obci Žerčice k ubytování a odpočinku německé armády (škola, Hostince a prázné byty v obci), když vojákům docházely zásoby jídla začali potraviny nakupovat v Kobylnicích - tak poprvé přišla naše obec do styku s německými vojáky.V naší obci se ukrývali 2 ruští zajatci, 14 dní, uprchlí při transportu v lese v roklích se ukrývali další tři a ve stodole u Cholenský přenocovali další dva zajatci až od Irkutska. I v dalších chalupách přenocovali nějací zajatci, kolik jich bylo to, není známo, nebo't v té době se o tom moc nemluvilo.

5. května 1945, kdy pražské radiové stanice, žádali o pomoc a vybízeli k zřízení revolučních výborů byl i v obci zřízen revoluční výbor, byly zřízeny hlídky a rozestaveny okolo obce, hlídky byly prozatímně opatřené loveckými puškami a 2 pistolemi. Spojky udržovali kontakt se Žerčicemi, kam byly podávány rozkazy ze Března, kde bylo hlavní vojenské vedení. V neděli 6. května Kobylnice obdrželi zprávu že budou obsazeny Ledce, kde mají němci ubytováno asi 150 vojáků, k hlídání velkého muničního skladu, který byl v lesích od Prodašic k Tuchomu, k Rožďalovicím a zpátky na Seletickou křižovatku a na Prodašice. O pomoc osvobodit Ledce ves žádali Ujkovice, Kobylnické stanoviště bylo v hájovně Karlovec. V 5 hodin odpoledne vyrazili skoro všichni muži s Kobylnic na pomoc Ledcům, u dráhy se spojili s Žerčickým mužstvem. Do Ledců dorazili pozdě, Němce již odzbrojili partyzáni z Jabkenic. Naložili je docesta z Ledců do Prodašic auta a byli vezeni do tábora v Jabkenicích. 7. května přišla novákřižovatka Ledce, Ujkovice, Prodašice zpráva, že němci vezení do Jabkenic, museli být vráceny do Ledců,jeden z mnoha pamántíčků padlým neboť se s nimi havarovalo auto, které je odváželo.Při transportu zpět zřejmě jeden vězen uprchl, nebo měli Němci ukrytou vysílačku v Ledcké škole, zavolali pomoc, ta se stala mnohým osudnou. Ráno přihájovna v Karlovci transportu zajatců do Prodašic, na křižovatce u Ujkovic, vyjel oproti koleně tank, Němcům na pomoc, všichni průvodci byli postříleni.škola v Ledcích Němci vesnici znovu obklíčili. Vesnici přišli na pomoc okolní vsi Loučen, Dobrovice, Bousov, Sobotka i Mladá Boleslav, přestřelka trvala od 9 hodin až přes poledne. Po poledni Němci s velkými ztrátami vyklidili Ledce. Kolem vesnice Ledce našlo smrt 34 Českých muži 3 Chorvati, a 1 Řek, kteří se přidali k partizánům.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto


Novinky na
Úřední desce OÚ
Náhodný obrázek
foto - 118

zobrazení: 572
známka: 0
Předpověď počasí

Předpověď počasí Předpověď pro:
Kobylnice

Návštěvnost

Obecní úřad Kobylnice (okres Mladá Boleslav) - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl