Historie obce

Historie obce

Kobylnice, staré pojmenování Kobylníky, pochází z dob, kdy byli hojně chovány koně pod širým nebem na takzvaných "kobylích polích" .Koně zde pěstované náleželi biskupství a hospodářství v Žerčicích.Roku 1228 náležely Kobylnice klášteru Sv. Jiří v Praze. Roku 1295 náležela vesnice Kobylnice biskupskému zboží Žerčickému. Se Žerčicemi byly Kobylnice ve svazku pod společnou vrchností až do doby, kdy obě vsi byly připojeny k panství Dobrovickému. Roku 1420 je Arcibiskup Konrád je zapsal Janu z Ještěrb. Kobylnice patřily k farnosti Žerčické. Kostel sv Mikuláše v Žerčicích je připomínán jako farní r. 1384. V době husitské byl Kališníků. roku 1592 patřil církvi Evangelické, v této době zde kázal farář Vít, ještě roku 1723 kázáno zde po obojí. Po třicetileté válce fara zanikla a farnost spravovali faráři z Dobrovic. Roku 1786 znovu v Žerčicích byla zřízena lokalie a roku 1854 fara.

více...


Historie obce

II. světová válka

Poprvé v roce 1942 přichází ves Kobylnice do přímého styku s německými vojáky. Již v zimě roku 1941 byly vyklízeny všechny větší budovy v sousední obci Žerčice k ubytování a odpočinku německé armády (škola, Hostince a prázné byty v obci), když vojákům docházely zásoby jídla začali potraviny nakupovat v Kobylnicích - tak poprvé přišla naše obec do styku s německými vojáky.V naší obci se ukrývali 2 ruští zajatci, 14 dní, uprchlí při transportu v lese v roklích se ukrývali další tři a ve stodole u Cholenský přenocovali další dva zajatci až od Irkutska. I v dalších chalupách přenocovali nějací zajatci, kolik jich bylo to, není známo, nebo't v té době se o tom moc nemluvilo.

více...


Novinky na
Úřední desce OÚ
Náhodný obrázek
Obec - 24
obec
zobrazení: 1189
známka: 0
Předpověď počasí

Předpověď počasí Předpověď pro:
Kobylnice

Návštěvnost

Obecní úřad Kobylnice (okres Mladá Boleslav) - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl